Життя братства

Звіт про діяльність Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового  братства за 2017 рік

1313

В грудні 2017 року виповнилося 17 років від моменту створення Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства. Саме в грудні  2000 року за підтримки керівників п’яти провідних українських Церков було прийняте рішення про створення нашої міжконфесійної релігійної організації. 

Метою створення, як визначив прийнятий на установчій конференції Статут Братства, було виконання двох глобальних завдань: перше, це впровадження військового капеланства у Збройних силах України та інших військових формуваннях, і друге, не менше головне, це захист конституційних прав  військовослужбовців на свободу совісті, право їх сповідати ту чи іншу релігію, або не сповідати жодної.  

БРАТСТВО, як унікальна міжконфесійна релігійна організація, яка створена відповідно до Закону  України «Про свободу совісті та релігійні організації» може констатувати, що на сьогоднішній день у плідній співпраці з Церквами – засновниками ефективно та цілеспрямовано працювало над виконанням цих важливих, не помились, як скажу, що державно-важливих завдань, про що свідчить попит на роботу військових священиків на сучасному етапі, особливо в зоні бойових дій.

Служба військових священників, яка сьогодні запроваджується у військах, є одним з найкращих підтверджень результативності роботи Братства спільно з Церквами на цьому напрямку.

Разом з тим, Братство за 17 років діяльності, діючи у суворій відповідності до вимог Статуту, претерпіло певних організаційних змін, розширило перелік напрямків та форм своєї роботи. 

Сьогодні Братство – це організація, яка створена на принципах індивідуального членства в ній військовослужбовців і працівників правоохоронних структур, у першу чергу тих, що знаходяться в запасі або у відставці, а також цивільних та духовних  осіб, які виявили бажання працювати в його осередках. Це релігійна організація з широкою розвинутою структурою на теренах України, що охоплює 21 обласний центр, ряд  районних міст та селищ міського типу.

Разом з тим, ми завжди працювали та працюємо у тісній співпраці з Церквами – засновниками, як у центрі, так і на місцях. Окрім того ми співпрацюємо з усіма Церквами, які входять до Ради Церков в Україні, якщо це сприяє виконанню наших статутних завдань та рішень наших національних конференцій.

Ми організація, яка завжди рухається вперед, звіряючи напрямки та форми роботи у відповідності до вимог викликів сучасної обстановки. Однак на протязі усіх цих років ми не випускали з поля зору закладеного в основу діяльності братства при його заснуванні, як міжконфесійної структури,  статутної вимоги - захист конституційних прав  військовослужбовців на свободу совісті, право їх сповідати ту чи іншу релігію, або не сповідати жодної.  

Підводячи  підсумки діяльності Братства  у 2017 році,  варто зазначити, що  робота Президії, Регіональних представництв, обласних відділень та громад Братства забезпечує успішне виконання визначених на 6-й Національній конференції завдань. Протягом усього цього періоду Братство керувалося принципом неухильного дотримання Законів України та домінування інтересів держави.

В організації своєї роботи ми враховували об’єктивні фактори, які впливали на напрямки та форми роботи Братства, а саме:

1. Наслідки анексії Криму та бойові дії, які  відбуваються на Сході України.

2. Створення у військових структурах Служби військових священників.  

3.Перебіг реформування правоохоронних органів, в першу чергу  Національної поліції України, та необхідністю узагальнення та обговорення досвіду

поліцейського капеланства в іноземних державах з метою посилення ролі духовного фактору в його успішному проведенні.

4.Виникнення нагальної потреби виховання військовослужбовців, в першу чергу, курсантів, як майбутніх офіцерів, та призовної молоді у духовно-патріотичному 

вихованні, впровадження в життя Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки».

5.Погіршення матеріально-побутового стану та необхідність соціального захисту в сучасних умовах ветеранів військових та правоохоронних структур, у тому числі,

членів Братства.  

6. Виникнення нагальної потреби духовної та психологічної допомоги бійцям, які повернулися з зони АТО.

Аналіз діяльності Братства свідчить, що в цілому прийняті на 6-й Національній конференції Братства програми та напрямки роботи дають можливість оперативно

та ефективно враховувати вищезазаначені фактори в нашій роботі.

Тепер перейду до аналізу виконання програм, які прийняті на попередній конференції.

Всеукраїнська   духовно-патріотична програма " Віра. Держава. Честь."  спрямована на  виховання молодого покоління , формування у молоді якостей громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, унаслідування молоддю найкращих традицій та досягнень старших поколінь.

Мета програми - поєднати духовний потенціал християнських цінностей з потенціалом інтелектуальних та організаційних ресурсів діючих та звільнених в запас військовослужбовців (офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин та солдат) для виховання державницького патріотичного мислення і поведінки у широких верст населення України, в першу чергу, у молоді, курсантів вищих військових навчальних закладів та студентів цивільних вищих навчальних закладів, школярів-старшокласників, формування готовності до захисту Батьківщини та забезпечити її реалізацію через спільні дії державних органів управління, народних депутатів України, Центральних і регіональних осередків Братства, духовенства українських церков, органів місцевого самоврядування, органів і закладів освіти, військового керівництва, ветеранських, патріотичних та громадських організацій та об’єднань.

Всього представниками Братства проведено більше 120 заходів спрямованих на виконання цієї програми. Варто зазначити, що в залежності від регіонів і можливостей їх проведення використовувалися різноманітні форми. 

Так, в період з 3 по 7 липня включно 2017 року Братство провело п’ятиденний освітньо-патріотичний лекторій з курсантами випускного курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему: «Психологія лідерства: відвага, компетентність, честь». До участі у цьому заході залучалось майже 60 випускників цього вищого навчального військового закладу, саме ті, які найближчим часом мали отримати офіцерські військові звання та поповнити лави офіцерського корпусу Збройних Сил України.

Перші два дні були присвячені проблемам психології лідерства у військових колективах та стресових реакцій (гострий стрес, посттравматичні стани) у солдат, офіцерів та психологічної допомоги в умовах бойової активності. Кожен курсант власноруч пройшов тренінги з цих питань, які сприяли закріпленню отриманих теоретичних знань та отримав підготовлений методичний матеріал, який знадобиться у військах. До проведення тренінгів залучалися провідні українськи фахівці, які мають практичний досвід роботи в зоні АТО, а саме,Галина Циганенко, кандидат психологічних наук, психолог-психотерапевт, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України і Катерина Фастовець, кризовий психолог, ГО "44 навчальний центр"

Наступні три дні були присвячені розгляду релігійної ситуації в Україні, історії релігії України, її війська, стану впровадження служби військових священиків у Збройних Силах України. Залучення до обговорення цих проблем двох докторів історичних наук, доктора та кандидата філософських наук, військового історика, шести представників різних релігійних організацій сприяли науково-дискусійного обговоренню вищезазначених проблем, а залучення до роботи у якості військових експертів двох генералів та трьох полковників у відставці забезпечило практично-прикладний характер усього заходу.

Останній день лекторію розпочався в державному архітектурно-історичному заповіднику Софія Київська та завершився у Свято-Михайлівському Златоверхому монастирі, де курсанти мали змогу відчути історичне коріння нашого народу, його духовні та культурні традиції, а також особисто поспілкуватися зі священниками, у тому числі з тими, які працюють з військовослужбовцями Збройних Сил України.

 У відповідності до вимог Указу Президента України та Рішення Кабінету Міністрів України щодо відзначення в нашій державі 500-річчя Реформації, 19 жовтня 2017 року на Київському факультеті Національної академії Національної гвардії України відбувся круглий стіл, а  1 грудня 2017 року в Головному управлінні Національної гвардії України проведене інформування офіцерів на тему: «Реформація і протестантизм: вплив на світову цивілізацію та українську історію». Для участі у круглому столі були запрошені фахівці відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди доктор філософських наук, професор Петро Яроцький та кандидат філософських наук, доцент Віта Титаренко. Головний результат  цих заходів   – кожен учасник здобув новий вантаж знань з проблем релігієзнавства, який знадобиться йому у подальшій роботі з підлеглими.

Розширеними формами роботи Братства з молоддю стали проведення духовно-патріотичних таборів з молоддю, а саме в Західному регіональному представництві Братства та Вінницькому обласному відділенні, проведення військово-патріотичних таборів з старшокласниками, участь в організації Днів відкритих дверей у військових частинах, проведення урочистих заходів та військово-спортивних  свят з нагоди визначних дат в історії України та державних свят. 

Особливо важливим напрямком діяльності Братства на сучасному етапі є виховання молоді на традиціях старшого покоління, створення зв’язку між молоддю та ветеранами.

Хочу зазначити, що більше 50 членів Братства працюють у складі керівництва ветеранських організацій, значна кількість є учасниками бойових дій, у тому числі  на Сході України. Залучення до роботи з молоддю учасників АТО та ветеранів війни та військових і правоохоронних формувань на сьогодні є однією з розповсюджений форм роботи на цьому напрямку.

Окремо хочу зазначити, що особливу увагу в реалізації цієї програми ми приділяємо роботі з самими ветеранами. 

Друга програма -  Всеукраїнська науково-аналітична програма "Капеланство в Україні: історія, сучасність, перспективи". Ця програма передбачає узагальнення аналітично-практичного  досвіду капеланства в Україні та інших країнах світу та сприяння у науково-теоретичному супроводженні  заходів щодо впровадження служби військових священників у Збройних Силах України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, а також госпітального капеланства.  

Хочу нагадати, що Братство прийняло активну участь у розробці, супроводженні нормативно-правових документів щодо впровадження служби військових священників у Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України, при цьому було 17- річний досвід та напрацювання Братства спільно з Церквами та військовими і правоохоронними структурами.

Як результат, сьогодні служба військових священиків стала реальністю та перейшла у розряд  сфери діяльності держави. Разом з тим, захист прав віруючих військовослужбовців, сприяння їм у реалізації своїх прав на віросповідання були та залишаються у полі зору наших центральних і регіональних структур, як організації міжконфесійної. Саме через зв'язок з батьками військовослужбовців, громадські організації , особисте спілкування ми можемо оперативно та своєчасно впливати на ті чи інші недоліки та своєчасно інформувати командування та Церкви з метою їх усунення.

Враховуючи той факт, що в Україні відбувається реформування правоохоронних органів, особливо актуальним з нашої точки зору в Україні, важливим фактором його результативності є духовно-моральна складова, духовність особового складу правоохоронців. Саме тому, одним  з напрямків роботи Братства на сучасному етапі є узагальнення досвіду поліцейського капеланства  в провідних іноземних державах та обговорення можливостей його  впровадження  в Україні. Поліцейське капеланство принципово відрізняється від військового капеланства та організовано не тільки з метою духовної підтримки правоохоронців, а в одночас є містком взаємозв’язку між поліцією та місцевим населенням, важливим важелем зростання авторитету правоохоронних органів у суспільстві.

Протягом поточного року нами була організована зустріч діючих поліцейських капеланів США (штат Оклахома) з  представниками Національної поліції України, проведені круглі столи    за  їх участю в Національній академії внутрішніх справ та Львівському державному університеті внутрішніх справ.   Проведені заходи викликали позитивні відгуки серед науковців, що залучалися, щодо досвіду роботи поліцейських капеланів.   Нашими іноземними гостями проведені лекції та обговорення досвіду поліцейського капеланства зі священниками Церков-засновників Братства. У подальшому Братство планує продовжити цю роботу і бачить впровадження поліцейського капеланства, як один з вагомих факторів успішного реформування поліції. 

Третя, однак не менш важлива програма - це  Всеукраїнська інформаційно-просвітницька програма «Солдат повертається до дому». Вона  спрямова на озброєння осіб, які безпосередньо взаємодіють з військовослужбовцями, що  повернулися із зони АТО, а саме: психологів, соціальних працівників, парафіальних священиків, позаштатних військових капеланів, волонтерів, представників громадських організацій, членів родин військовослужбовців, знаннями та практичними навичками щодо подолання наслідків посттравматичних стресів та соціальну адаптацію військовослужбовців, що повернулися, до мирних умов життєдіяльності.

До реалізації програми залучаються провідні українські та іноземні фахівці, а саме, психологи, психіатри, соціальні працівники та інші фахівці, які володіють знаннями та мають практичний досвід роботи у цій сфері діяльності. 

Нами проведено комплекс заходів. як  в центрі, так і регіонах. Серед них, 12 семінарів зі священниками українських Церков. Проведені заняття з  паломниками-медичними працівниками, які відвідували Всеукраїнську святиню – Санктуарій Бердичівської Божої Матері. Доречно відмітити що на заході були присутні більше сотні паломників, які представляли свої релігійні громади з Києва, Житомира, Вінниці, Хмельницького, Луцька, Харкова, Хмільника, Львова й ряду інших міст України.

Члени Братства,  серед яких є значна кількість дипломованих психологів не тільки навчають, а і самі приймають активну участь у роботі з військовослужбовцями, які повернулися додому, та членами їх сімей. Сьогодні про досвід цієї роботи Вас проінформують представники   з регіонів.

Четверта програма Братства- це Всеукраїнська християнська програма "Духовність. Милосердя. Підтримка.". Вона спрямована на соціально-християнську підтримку постраждалих в наслідок анексії Криму та бойових дій на Сході України, а саме, вимушених переселенців,  військовослужбовців, які постраждали в наслідок бойових дій  та членів їх сімей, інвалідів та ветеранів.

Програма є продовженням низки програм з 2010 року, а саме: «Програма соціально-християнської підтримки військовослужбовців, членів їх сімей, інвалідів та ветеранів», «Програма наставництва дітей сиріт, які виховувалися у дитячих будинках та школах-інтернатах  та їх подальшої соціальної адаптації у суспільстві під гаслом «Відкриємо світ дітям».

  Всеукраїнське міжконфесійне релігійне християнсько-військове братство напередодні великого релігійного християнського свята БЛАГОВІЩЕННЯ провело благодійну акцію в Центральній поліклініці МВС України.

   Була надана благодійна допомога, яка спрямована на забезпечення потреб пацієнтів поліклініки, надання їм якісної лікарської допомоги з боку медичного персоналу, а саме, шприци, бинти, прибори для переливання крові, термометри, медичні рукавички, інше, що необхідно для надання першої медичної допомоги.

   Зібрану допомогу передано начальнику Центральної поліклініки МВС.

Продовжується опіка структурами братства на дитячими будинками, будинками- інвалідів. Досвідом своєї роботи сьогодні поділяться представники Вінницького обласного відділення. 

Сьогодні особливо гостро потребують духовної та матеріальної підтримки сім’ї загиблих учасників АТО, ветерани війни та військової  служби похилого віку, особливо у кого не залишилося близьких та рідних. І ми цю роботу робимо.

«У новому періоді діяльності, у  2018 році, щодо виконання рішень VI Національної конференції Братства від 13 травня 2016 року  основні зусилля зосередити на вирішенні наступних завдань:
•  на подальшому виконанні Програм Братства, які прийняті на конференції;
•  на організаційному та кадровому укріпленні  організації;
•  на  активній участі  у супроводженні процесу впровадження капеланства у збройних формуваннях  України, аналітичній та пропагандистський роботі щодо поліцейського та госпітального капеланства;
•  на підтримуванні міжнародних  контактів та співробітництва з іноземними  військово-християнськими організаціями;
•  на розширенні  арсеналу форм та методів роботи з сім’ями військовослужбовців;
•  на активному залучені молоді до роботи в структурних підрозділах Братства,  змоложені  свого складу;
•  на активній роботі з ветеранами,  організації соціальної підтримки та допомоги.»
ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БРАТСТВА ПІДВЕДЕНІ НА ДВОХДЕННІЙ ПІДСУМКОВО-ЗВІТНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 15-16 ГРУДНЯ 2017 РОКУ.
_SHV1038-1