Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

87
13 жовтня 2015 року Президент України видав Указ № 580/2015, яким була затверджена СТРАТЕГІЯ національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки.
Даний документ важливий та актуальний, оскільки має за мету закласти фундаментальні основи розвитку українського суспільства на майбутнє. Як зазначається в «Стратегії»: «В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України».
Основними складовими національно-патріотичного виховання визначені громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання.
Хочеться зазначити, що Братство вже більше п’яти років приділяє значну увагу саме цим напрямкам у вихованні дітей та молоді, при цьому, ми змогли забезпечити проведення своєї роботи в усіх регіонах України.
Затвердження Стратегії  національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, на наш погляд, буде сприяти покращенню взаємодії державних та місцевих органів влади з громадськими та релігійними організаціями в інтересах виховання покоління, яке буде розбудовувати , підвищенню ефективності та результативності.

00000007